Bouwbesluit 2012 versus NEN 1010
In het Bouwbesluit 2012 staan alle wettelijke bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwe en bestaande gebouwen minimaal aan moet voldoen. Deze voorschriften hebben te maken met onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt bijvoorbeeld de NEN 1010 aangewezen als voorschrift voor het aanleggen van een veilige elektrische installatie waardoor er bijvoorbeeld geen brand kan ontstaan.

Wettelijke eisen brandclassificaties bekabeling
Het doel van het Bouwbesluit 2012 is dat er tijdens een brand geen slachtoffers vallen, het bouwbesluit houdt hierbij geen rekening met gevolgschade bij brand. In het Bouwbesluit 2012 staan onder andere voorschriften met de betrekking tot het beperking van het ontwikkelen van brand en rook. Voor de algemene bouwproducten is een bepalingsmethode voor brandclassificaties opgenomen. Deze was niet van toepassing voor kabels. Voor de brandclassificatie van kabels was men aangewezen op een gelijkwaardige oplossing (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012). Dit gaat per 1 juli 2020 veranderen want dan wordt ook een bepalingsmethode voor brandclassificatie van bekabeling opgenomen in een nieuw artikel 2.69a.

Per direct verwijdering doorverwijzing NEN8012:2015 uit NEN1010:2015
Vooruitlopend op deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 is per 27 mei door de NEN een aanvullingsblad NEN 1010:2015/A1 gepubliceerd. Met dit aanvullingsblad worden alle doorverwijzingen vanuit de NEN 1010:2015 naar de norm NEN 8012:2015 verwijderd. Dit aanvullingsblad voorkomt strijdigheid tussen de NEN 8012:2015 en het Bouwbesluit 2012.

Eenvoudigere werkwijze Bouwbesluit 2012
De werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie voor bekabeling in het Bouwbesluit 2012 gaat structureel anders dan in de NEN8012:2015. Het zal voor de gebruiker van het Bouwbesluit 2012 eenvoudiger worden om de juiste brandclassificatie van een kabel te bepalen. Verder heeft de installateur ook de mogelijkheid om een andere brandclassificatie te gebruiken.

Selectiekaartje en handboek toepassen brandclassificatie bekabeling conform Bouwbesluit 2012
NLKi promoot al sinds mei 2019 de werkwijze voor het bepalen van de brandclassificatie van bekabeling volgens het Bouwbesluit 2012. NLKi doet dit door uitgifte van een selectiekaart. Binnenkort wordt de selectiekaart aangevuld met een boekje waarin de geïnteresseerde architect / adviseur / installateur of gebouweigenaar dieper kan ingaan op de brandclassificatie van de bekabeling volgens het Bouwbesluit 2012.
Het afgelopen jaar heeft de NLKi circa 15.000 selectiekaartjes verdeeld onder zijn leden en de hun afnemers. De reacties waren ronduit positief en de gebruikers bepalen nu al via de selectiekaart de vereiste brand en rookklasse volgens het Bouwbesluit 2012.

Wat te doen met de huidige NEN8012:2015
De situatie met betrekking tot de NEN8012:2015 is dat de installateur die gewend is aan deze norm deze nog wel kan toepassen maar altijd de uitkomst zal moeten verifiëren met het Bouwbesluit 2012. Er is een nieuwe NEN8012:2020 in ontwikkeling die wel aansluit bij de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit 2012 en die zal naar verwachting eind december 2020 beschikbaar zijn.

https://www.nlki.nl/« terug naar overzicht