SPIE en Voltec: een gelukkige match

SPIE is een internationale onderneming en in Europa marktleider met diensten op het gebied van elektriciteit, mechanica, verwarming, ventilatie, aircosystemen, energie en communicatiesystemen. SPIE begeleidt overheden en ondernemingen vanaf de engineeringsfase bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van installaties.

Een voorbeeld hiervan is de 3,3 kilometer lange NH3-installatie die SPIE momenteel aanlegt op het Chemelot-terrein voor OCI Nitrogen.  Voltec is als leverancier van SPIE nauw bij dit project betrokken. ‘We leveren ten behoeve van deze installatie diverse kabeltypes’,  vertelt Patrick Thissen. Hij is bij SPIE contactpersoon namens Voltec. ‘Je moet denken aan glasvezel, EMC- en detectiekabels en verscheidene andere soorten laagspanningskabels met toebehoren. Het uitdagende in dit project is de flexibiliteit die van ons gevraagd wordt. Zowel in leveringsmomenten als in de verschillende soorten kabelproducten. De kunst is om dit op een voor de klant slimme wijze te verzorgen en de kabels tijdig af te leveren op de locaties waar wordt gewerkt.’

E/PB Projectmanager Frans van Baaren: ‘Die leidingen verbinden de OCI-site met de haven in Stein. De ammoniak en ureum die OCI nodig heeft voor de vervaardiging van haar producten, worden vanuit de scheepsverladingsinstallatie in de haven getransporteerd van en naar het fabrieksterrein.  De aanleg van dit stelsel pijpleidingen - eentje voor ammoniak, eentje voor ureum en één loze leiding – is gestart in maart 2014. Samen met onderaannemers en leveranciers leggen wij de pijpleidingen en verzorgen we de aansluitingen en bekabeling van de mechanische en elektrische infrastructuur die nodig is om de grondstoffen te vervoeren over een afstand van ruim drie kilometer.’

Voordat de definitieve oplevering plaats vindt, is het moment van aansluiting op de bestaande fabrieksinstallatie altijd weer spannend. Frans van Baaren: ‘Dat is een precies werkje dat omgeven is met tal van veiligheidsvoorschriften en –maatregelen. Tenslotte worden via deze leidingen gevaarlijke stoffen vervoerd. Je moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld een wolk ammoniak vrijkomt en het luchtruim kiest. Strenge en uitvoerige testen zorgen er echter voor dat het zo ver niet komt.’« terug naar overzicht