Alles wat u moet weten over aderisolatie

In ons eerste artikel over kabel techniek en 
-constructie hebben we het gehad over koperen aders en hun verschillende uitvoeringen en dia­meters. We hebben gezien dat deze aders massief zijn of opgebouwd uit meerdere dunne geleiders en als ronde dan wel sectorvormige uitvoering in kabels zijn verwerkt. 

In dit tweede artikel kijken we naar de verschillende isolaties van aders. 

Isolatie is nodig om de kabel elektrisch te isoleren tegen aanrakingsgevaar. Aspecten die meespelen in de keuze van de juiste aderisolatie zijn:

• Bedrijfsspanning 
• Isolatieweerstand
• Temperatuur
• Bestendigheid tegen o.a. oliën en chemicaliën
• Milieuaspecten (aanwezigheid van halogenen)
• Brandgedrag
• Installatie en omgevingscondities 

De toe te passen aderisolatie is afhankelijk van de gewenste eigenschappen en installatiecondities en is uiteindelijk een compromis van eigenschappen. 
Zie tabel met een overzicht van de bekendste aderisolatie­materialen.

De elektrische isolatie is afhankelijk van de aangebrachte isolatiedikte. Hoe dikker de isolatie hoe hoger de bedrijfsspanning kan zijn. Voor voedingskabels wordt vaak XPLE aderisolatie toegepast, omdat deze een hogere adertemperatuur toelaat van 90˚C t.o.v. PVC 70 ˚C. Hierdoor kan de kabel zwaarder (lees: met meer stroom) worden belast. 

Aanduiding isolatiemateriaal:
Y    PVC     Polyvinylchloride
2Y    PE     Polyetheen
2X    XLPE    Cross-linked Polyetheen 
        (VPE Vernetztes Polyethylen)
2G    Silicone    

Extrusieproces
Het aanbrengen van de isolatiematerialen gebeurt door middel van extrusie. Het te vormen isolatiemateriaal bestaat uit een korrel van kunststof (granulaat) 
en wordt door de extruder, een wormachtige pers, 
samengedrukt tot een warme vloeistofachtige substantie. De te isoleren koperen ader wordt door een matrijs getrokken waar bij onder druk tegelijkertijd de isolatie wordt aangebracht. Aangezien het isolatiemateriaal eerst moet afkoelen voordat het op een haspel gewikkeld kan worden, wordt het direct door een lang bad met water getrokken om te kunnen afkoelen 
 
Frilon 
Voor toepassingen in vriesomstandigheden in arctische gebieden wordt een speciale aderisolatie toe­gepast. Die blijft flexibel bij toepassing of verwerking onder lage temperaturen. Het door LEONI ontworpen Frilon® kan geïnstalleerd worden bij temperaturen van -30 °C en wordt toegepast in omstandigheden tot 
-60 °C. Tegelijkertijd is Frilon extreem hittebestendig en voldoet het aan de diverse brandtesten, zoals de IEC 60332-3-22 bundelkabeltest.

PVC
PVC is perfect voor toepassingen waarbij direct contact is met agressieve stoffen zoals olie, benzine en chemicaliën. 
Lees verder op pag. 4
Automotive toepassingen
Voor de automobielsector moeten aders extreem hittebestendig zijn om te voldoen aan de hoge certificeringseisen eisen van 125° C / 3000 uur. Met deze materialen worden minimale wanddikten gerealiseerd om zoveel mogelijk ruimte te besparen.


 

Automotive toepassingen
Voor de automobielsector moeten aders extreem hittebestendig zijn om te voldoen aan de hoge certificeringseisen eisen van 125° C / 3000 uur. Met deze materialen worden minimale wanddikten gerealiseerd om zoveel mogelijk ruimte te besparen.
 « terug naar overzicht