Facts & Figures over CPR

Om het aantal slachtoffers als gevolg van branden in gebouwen terug te dringen is binnen de Europese Unie regelgeving ontwikkeld met betrekking tot het brandgedrag van bouwproducten: de CPR (Construction Product Regulation). Deze CPR geldt sinds 1 juli 2017 ook voor kabels bestemd voor vaste installaties in gebouwen en civiele werken. In onderstaand overzicht hebben we een aantal facts & figures verzameld over CPR.
 
•     CPR bestaat al sinds 2001;
•     CPR is van toepassing op 445 verschillende bouwproducten zoals metselstenen, voegkitten, buizen voor         gas en water, systeemwanden en  -plafonds en veel meer;
•     CPR is voor het laatste uitgebreid op 10 juni 2016 met de EN 50575:2014 voor elektrische leidingen; 
•     CPR voor elektrische leidingen heeft alleen 
       betrekking op kabels bestemd voor het laten ‘functioneren en de instandhouding van bouwwerken’; 
•     CPR is niet van toepassing op machines ook als die een omvangrijk deel van het gebouw 
       innemen: van kopieer- en koffieautomaat tot productiemachines;
•     EN 50575 zegt alleen iets over het bepalen en classificeren van brandklassen;
•     EN 50575 kent 7 brandclassificaties: (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca)
•     Voor de brandclassificatie B1ca, B2ca, Cca en Dca wordt ook getest op rook (Smoke), smelten                         (Droplets) en zuren (Acidity); 
•    De brandclassificatie B1ca, B2ca, Cca en Dca kent elk 45 verschillende subclassificaties voor s, d, en a; 
•    EN 50575 geldt alleen voor kabelfabrikanten en distributeurs die kabels testen en classificeren.

En verder:

• De Europese lidstaten mogen zelf het toepassingsgebied vaststellen;
• Veel lidstaten hebben nauwelijks of zelfs geen toepassingsgebied vastgelegd in lokale regelgeving;
• Nederland heeft toepassingsgebieden vast­gelegd in de NEN8012;
NEN 8012 hanteert 4 toepassingsgebieden t.a.v. brandrisico’s: zeer groot, groot, middelgroot en laag, elk met een minimale brand­classificatie-eis; 
• Duitsland: wettelijk minimaal Eca vereist, eindgebruiker mag zelf andere eisen stellen;
• België: Cca (i.p.v. oude F2 eis) zonder extra eisen t.a.v. subclassificaties voor s, d, a.
 « terug naar overzicht