Waarom kost de productie van een kabel zoveel tijd?

Klanten vragen ons geregeld wanneer hun kabel klaar is. Daarbij realiseren ze zich niet altijd dat het produceren van een kabel een aaneenschakeling is van processen die in de tijd gezien na elkaar plaatsvinden. Het vervaardigen van een kabel gebeurt niet door een machine waar we koper en kunststof in stoppen en waar aan de achterkant een kant en klare kabel uitrolt. Was het maar zo eenvoudig.

Zoals we in voorgaande artikelen hebben gezien bestaat een kabel uit een aantal basiselementen. We benoemen die hier nog eens kort:

  1. Aders met isolatie, gekleurd en/of genummerd
  2. Een samenslag van aderparen, folie en individuele afscherming
  3. Een samenslag van meerdere aderparen, folie en collectieve afscherming
  4. De mantel
  5. Chemische bescherming
  6. Een tweede mantel
  7. Mechanische bescherming
  8. De buitenmantel

De stappen 5 t/m 8 zijn niet in alle gevallen noodzakelijk.

Als voorbeeld beschrijven we in dit artikel de productieprocessen en -handelingen voor de instrumentatiekabel RE-2X(St)YSWBY-fl PiMF 12x2x1,3mm².

De processen die nodig zijn om een kabel te maken:

1. Hoe worden de aders gemaakt?
Ervan uitgaande dat de koperen aders kant en klaar beschikbaar zijn in de gewenste diameter en constructie, massief of meerdradig, is de eerste fase het aanbrengen van aderisolatie. Indien we met een meeraderige kabel te maken hebben moeten eerst alle benodigde aders apart worden gemaakt. Elke kleur of nummering gaat afzonderlijk door de productiemachine voordat alle aders naar de volgende machine gaan. Voor een 24-aderige kabel worden 12 witte en 12 zwarte aders genummerd van 1 t/m 12. Hiervoor wordt de machine 24 keer aangepast.

2. Het maken van aderparen
De witte en zwarte aders worden samengeslagen tot aderparen en vervolgens voorzien van een folie en eventueel een extra aluminiumfolie met aarddraad (drain wire). Dit zijn respectievelijk de Pairs en PiMF (Pair-in-Metal-Foil) paren van de kabel. Bij dit proces worden 12 paren gemaakt met de nummers 1 t/m 12.

3. Samenslag-machine
De 12 aderparen worden nu samen geslagen tot een element en voorzien van een folie en eventueel een collectieve aluminiumfolie met aarddraad.

4. Mantel
Het aanbrengen van de mantel gebeurt door middel van een extruder machine. De mantel krijgt hier een kleur: zwart of blauw voor gebruik in ATEX-omgevingen. Tevens krijgt hij een opdruk. Op dit moment is de kabel klaar en wordt hij voor de definitieve vrijgave eerst elektrisch getest. Onder meer de isolatie, capaciteit en weerstand worden gemeten.

Indien extra mechanische en/of chemische bescherming nodig is worden aanvullend de volgende bewerkingen uitgevoerd.

5a. Chemische bescherming
Voor een verhoogde chemische bescherming wordt de kabel voorzien van een loden mantel of een HDPE-mantel met polyamide.

5b. Het aanbrengen van deze ‘chemische’ mantel gebeurt met een extruder machine
Om de chemische beschermlaag wordt vervolgens een mantel aangebracht met een extruder machine.

6a. Mechanische bescherming
Het aanbrengen van een mechanische bescherming zoals een SWA- of SBW-armering beschermt uitstekend en langdurig tegen mechanische belastingen en beschadigingen. De kabel is hierdoor geschikt om in de grond te leggen. Het aanbrengen van Steel-Wire-Braiding (SWB) gaat met een gemiddelde snelheid van 10 tot 20 meter per minuut. Daarbij worden geregeld de spoelen met staaldraad vervangen. Van alle productieprocessen is dit de traagste.   

6b. Het aanbrengen van deze buitenmantel met opdruk gebeurt eveneens met een extruder machine
Niet alle productieprocessen in de fabriek worden direct achter elkaar doorlopen. Afhankelijk van de bezetting en het aantal beschikbare machines is er een wachttijd. Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde doorlooptijd van de productie van kabels 6 tot 10 weken is. Het aantal aders en de noodzakelijke constructie bepalen uiteindelijk hoelang een productie echt duurt.

Genummerde aders versus genummerd lint
Voor het nummeren van de witte en zwarte aders moet elke ader apart door de machine gevoerd worden. Hoe meer aders hoe langer dit duurt. Dit proces kan worden overgeslagen indien we ongenummerde aders gebruiken en we de aders in de samenslag voorzien van een extra genummerde folie. Hiermee kunnen we het totale productieproces verkorten. In de praktijk kan dit wel een week schelen.

Folie nummering Genummerde aders

MOQ
Wie het boven beschreven productieproces bekijkt, inclusief de bijbehorende handelingen, kan zich voorstellen dat het pas lonend is om een kabel te produceren vanaf een minimum lengte. Die noemen we de MOQ, voluit Minimum Order Quantity. Bij start en einde van de productie is sprake van aanloop, respectievelijk naloop. Dit is afvalmateriaal dat in de kostprijs wordt verrekend. Over het algemeen kan men zeggen dat productie van een kabel mogelijk is vanaf 500 me­ter. Het nadeel van die korte lengte is de relatief hoge kostprijs. Pas vanaf 3.000 tot 10.000 meter lengte blijft de kostprijs van een kabel, afhankelijk van het type, nagenoeg gelijk. Voor signaalkabels zoals een J-H(St)H is een MOQ van 10 km normaal. Een instrumentatiekabel kunnen wij al vervaardigen vanaf 500 meter.« terug naar overzicht