Vooruitblik

In deze uitgave van Voltec Connect blik ik graag samen met u vooruit naar twee artikelen die ik er graag wil uitlichten. Het eerste artikel is het volgende deel over onze serie over de productie en de techniek van kabels. Het tweede behandelt de nauwe samenwerking die Voltec is aangegaan met het installatiebedrijf Volta Solar.

In het vierde artikel over kabels en de productie daarvan gaat onze technisch specialist Ruud Splint in op de vraag van klanten waarom het soms zo veel tijd kost voordat hun kabel klaar is. We krijgen die vraag vaker, voor ons een goede aanleiding om te proberen die een keer duidelijk te beantwoorden. In het kort komt het antwoord erop neer dat de productie van kabels, die een aantal basiselementen bevatten, een aaneenschakeling is van processen die na elkaar plaatsvinden. Het precieze hoe, wat en waarom hiervan leest u uitgebreid in het betreffende artikel.

Het artikel over Volta Solar, één van de grootste installateurs van zonnepanelen in Nederland, beschrijft hoe ons bedrijf voor deze klant een belangrijke rol heeft gespeeld in het bedenken van praktische oplossingen bij de plaatsing van duizenden zonnepanelen in zonneparken en op de daken van grotere distributiecentra. Daarnaast is Voltec voor Volta Solar hofleverancier van diverse type geleiders, al dan niet met een aluminium of een koperen kern.

Tenslotte verwelkomen we Rob Spierings weer terug in ons bedrijf. Rob werd in het voorjaar tijdens een wandeling getroffen door een herseninfarct en werkt sindsdien keihard aan zijn revalidatie. Zijn herstel gaat waarschijnlijk een klein jaar duren. Ondertussen werkt hij als onderdeel van zijn revalidatie enkele uren per week in ons warehouse en daar wensen we hem alle succes van de wereld bij. Zijn verhaal kunt u lezen op pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Peter van de Goor,
commercieel directeur« terug naar overzicht