CPR in de praktijk

Iedere ingrijpende verandering zorgt voor chaos en daarin dienen zich vaak nieuwe kansen aan. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe Construction Products Regulation (CPR) en daarmee eveneens voor het van kracht worden van de norm NEN 8012 voor kabels. Beide harmonisaties gaan in op 1 juli 2017 en zorgen nu al voor verwarring. Die ontstaat niet zo zeer door de regelgeving zelf als wel door de bruuske invoering ervan in de Nederlandse gebouwenmarkt.
 
CPR schrijft voor waar kabels aan moeten voldoen bij brand. Dat moet leiden tot minder slachtoffers en minder schade in geval van een brand. In Europa worden die nieuwe CPR-genormeerde kabels geruisloos en gefaseerd ingevoerd. Na 1 juli 2017 mogen ze niet meer in het distributiekanaal gebracht worden. Wat nog in de schappen ligt bij groothandels en installateurs mag echter worden gebruikt.
 
In Nederland ligt dit complexer. Het gebruik van CPR en niet-CPR genormeerde kabels is gekoppeld aan het bouwbesluit. De datum van de afgifte van de bouwvergunning kan bepalend zijn voor het wel of niet mogen toepassen van CPR-genormeerde kabels. Is de vergunning na 10 juni 2016 afgegeven en wordt er na 1 juli 2017 gestart met de bouw dan zijn CPR kabels verplicht. Echter tot en met vandaag is er geen geaccrediteerde 
instantie die CPR-genormeerde kabels van een certificaat voorziet. De nog in magazijnen opgeslagen voorraden slow movers zullen hun waarde deels verliezen. Ik vind dat de sectie kabel van onze “brancheorganisatie” Fedet moet zorgen voor een onafhankelijk branchebreed beeld. Ik stel helaas vast dat Fedet de spreekbuis is van de top-3 kabelproducenten en als zodanig met nepnieuws olie op het vuur gooit en zo voor nog meer chaos en onduidelijkheid zorgt.
 
Mijn advies: ben open en eerlijk in wat je doet, informeer je klanten precies hoe het zit en houd je aan de regels. Zorg dat je je zaken op orde hebt, voldoe aan de regels en steun je klanten waar nodig. Dan dienen die nieuwe kansen zich nagenoeg vanzelf aan. 

Peter van de Goor, 
commercieel directeur
 « terug naar overzicht