Nieuwe generatie CPR-kabels

Per 1 juli 2017 is de toepassing van CPR op 
kabels verplicht voor permanente installatie in bouwwerken. Al onze kabels voldoen dan aan de nieuwe geharmoniseerde norm NEN-EN 50575:2014/A1:2016. Die norm specificeert de eisen die aan kabels worden gesteld betreffende het brandgedrag. Voltec introduceert in 2017 gefaseerd haar nieuwe generatie CPR-gecertificeerde kabels. Die zijn geheel in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving. 

Voor Nederland zijn de Europese CPR-eisen vertaald in de nieuwe NEN 8012 die de NTA 8012 richtlijn vervangt. In NEN 8012 is het aantal brandclassificaties beperkt tot vier: laag (Eca), middelgroot (Dca- s3, d2, a3), groot (Cca-s1, d1, a1) en zeer groot brandrisico (B2ca-s1, d1, a1).

Meer informatie: 045 - 5718090 (Ruud Splint).
 « terug naar overzicht