Veilige datakabels

Vuur zorgt voor warmte, licht, sfeer en geborgenheid. Vuur kan echter ook gevaarlijk en 
levensbedreigend zijn: een uitslaande vlammenzee kan onnoemelijk veel menselijk leed en materiële schade veroorzaken. 

Een op de drie branden vindt plaats in gebouwen met als gevolg een gevaarlijke gas- en rookontwikkeling. Dit kan resulteren in een flashover (vlamoverslag). Dan is er sprake van een opeenstapeling van hitte (tot 600 graden Celsius) en gevaarlijke prolysegassen. De tijd van ‘start brand’ tot flashover is in de voorbije decennia fors korter geworden, zo laat dit overzicht zien:
• 1950: 15 minuten 
• 1985: 5 minuten 
• 2010: 3 minuten 

Uit oogpunt van veiligheid, brandbestrijding en hulpverlening is het dan ook belangrijker dan ooit om in gebouwen kabels te gebruiken die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van brandvertraging. Deze LEONI datakabels, verkrijgbaar bij Voltec, zijn daar een goed voorbeeld van: 
- MegaLine® G12-150 S/FTP     Categorie 8 B2ca
- MegaLine® F10-115 S/FTP      Categorie 7A B2ca            
- GigaLine® I-B(ZN)BH                B2ca
- FiberConnect® I-B(ZN)BH        B2ca« terug naar overzicht