CPR-genormeerde kabels nu al verkrijgbaar bij Voltec

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regu­lation (CPR) ingegaan. Deze CPR-verordening is bedoeld om betrouwbare informatie over bouw­producten en hun prestaties te verstrekken. In een eerdere editie van onze nieuwsbrief hebben we u hier uitgebreid over geïnformeerd. 

Kabels vallen ook onder deze CPR, in het bijzonder met betrekking tot hun gedrag bij brand. Op 10 juli 2015 verscheen daartoe in het Publicatieblad van de Europese Unie de geharmoniseerde norm EN 50575:2014. Die specificeert de eisen betreffende het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in gebouwen. Het betreft elektriciteitskabels en communicatiekabels met geleiders van metaal en glas (glas­vezel) voor vaste installatie in bouwwerken, zowel gebouwen als civieltechnische werken. De bekabeling voor sturing van processen of machines vormen géén onderdeel van het gebouw en worden daarom in het bouwbesluit niet benoemd. Die hoeven dus niet aan de CPR-normering te voldoen. De nieuwe wet- en regelgeving is op 10 juni 2016 gepubliceerd. Vanaf 1 juli 2017 is de verordening verplicht. 

Voltec is inmiddels gestart met de levering van brandmeldkabels en signaal-/datakabels die vallen onder de nieuwe CPR-norm. Onze kabels zijn getest, geaccrediteerd en voorzien van DoP (Declaration of Performance). De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. Zij vormt het bewijs dat het product voldoet aan de prestaties die voor specifieke toepassingen worden verlangd. 
De DoP bevat naast product- en adresgegevens, tevens de prestaties van het bouwproduct en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van belang bij aansprakelijkheidskwesties.

Informatie: 
telefoon 045 571 80 90 of rsplint@voltec.nl.
 « terug naar overzicht