Heads-Up

Het begin van een nieuw jaar is traditioneel hét moment van vooruit kijken en terugblikken. Bij voorkeur in die volgorde, want de toekomst is vrijwel altijd belangrijker dan het verleden. Wat mij betreft wordt 2018 het jaar waarin we met optimisme de vorig jaar ingezette strategie richting de sector industrie voortzetten en verder uitbouwen. Heads up dus en full speed vooruit. Zonder onze lopende werkzaamheden en activiteiten uit het oog te verliezen.

In de achterliggende periode zijn we druk bezig geweest met een strategische heroriëntatie en hebben we de vragen wie we zijn, waar zijn we goed in en waar willen we naartoe van nieuwe antwoorden voorzien. Voltec is van oudsher sterk gericht op de industriële markt, in het bijzonder de chemie en petrochemie. We leveren wereldwijd onze kabels in mega projecten net als voor de dagelijkse behoefte bij uitbreidingen of storingen. 

We constateren daarnaast óók dat het speelveld verandert. Kleinere projecten en kortere doorlooptijden worden belangrijker. Dat vraagt van onze verkoop dat we kort op de bal spelen, snel reageren op wensen en behoeften vanuit de markt en dat we nog beter moeten meedenken met de klant. In combinatie met aangescherpte afspraken met onze belangrijkste leveranciers, grotere voorraden en kortere productietijden kunnen we adequaat op die zich wijzigende vraag inspelen. Ik verheug me daarom op een mooi en vruchtbaar jaar met als motto “Blijf met beide benen op de grond en kijk recht vooruit de toekomst in”. 

Wie met zijn hoofd in de wolken verkeert, loopt het risico de weg kwijt te raken. Daarom is het belangrijk met beide voeten op de grond te blijven. Zo willen wij, samen met u, onze gemeenschap­pelijke doelen realiseren. Peter van de Goor, 
commercieel directeur
 « terug naar overzicht