Theorie versus praktijk

Ongetwijfeld herinnert u zich het ongeluk vorig jaar in augustus in Alphen aan den Rijn waarbij een brugdeel en twee kranen omkiepten en op enkele huizen en gebouwen terecht kwamen. 
Dat veroorzaakte veel stress, schade en overlast. Gelukkig vielen er geen doden of gewonden die gedenkwaardige dag.

In de analyse van dit ongeluk komen verschillende oorzaken langs. Versplintering in deelactiviteiten en gebrekkig risicomanagement zijn daarvan de belangrijkste. Verder valt op dat de vaklieden op de werkvloer twijfels hadden of het op de theorie gestoelde hijsplan wel stabiel was. 
Bij veel ondernemingen zien we dat de organisatie aangestuurd wordt door medewerkers die via de werkvloer zijn opgeleid of door managers die vanuit een specifieke managementopleiding het bedrijf binnen zijn gekomen. Lang niet altijd spreken zij dezelfde taal of hebben ze dezelfde ideeën over hoe projecten aangevlogen moeten worden. Soms is er zelfs sprake van haat en nijd en praten leiding en werkvloer met verachting over elkaar. 

Toch hebben beide partijen elkaar nodig. Ze brengen ieder hun eigen achtergrond mee om op een verantwoorde manier te kunnen innoveren en ervaring te combineren met theorie. Daarvoor is nodig dat ze uit hun comfortzone stappen en van hun ivoren toren afkomen. Niet voor zichzelf: wel voor het resultaat, het verminderen van risico’s en het voorkomen van onveilige en gevaarlijke situaties. Alleen zo leveren we onze klanten de extra toegevoegde waarde waartoe we als bedrijven samen in staat zijn.
 

Peter van de Goor, 
commercieel directeur
 « terug naar overzicht